Ú v o d

 

Autorkou Psychosomatické artterapie je paní Jiřina Průchová, akademická malířka. V letech 1978 – 1984 jako absolventka Umělecko průmyslové školy v Praze  měla příležitost pod vedením své profesorky Zdeňky Bauerové se průběžně seznamovat s dějinami umění a jeho historií. Z tohoto poznávání vyplývalo, že umělci, v převážné části,  stavěli umění do služeb člověka, jeho ideálů a světonázoru  a to ve snaze na sebe strhnout pozornost a demonstrovat  s v é  umění pro společnost.

V neposlední řadě její vlastní uměleckou tvorbu výrazně ovlivňovalo poznávání Vesmíru s jeho hloubkou a nekonečnosti i skryté energie Kosmu, tajemnosti  jeho světla i nepředstavitelnost jeho dálek.  Proto mohly spatřit světlo světa její originály zaměřené k této tématice pod názvy např. „Tajemství černých děr“,  „Nekonečnost vesmíru“, „Skryté energie Kosmu“aj.

Paní malířka oslovila svoji uměleckou tvorbou samotného člověka. Přitáhla zakrátko celou řadu obdivovatelů jejích obrazů, ale i odpůrců.  Jedni ji obdivují, druzí zatracují. Jedni mluví o zázraku, druzí nevěří. Její obrazy zaujmou, ať tak či onak.  Samotné úspěchy Psychosomatické artterapie se staly hrází proti  tlaku závistivců a oponentů a hluboce se vryly do jejího aktivního tvůrčího života.

Jestli se jedná o nový fenomén umělecké tvorby, o další umělecký směr – nechť posoudí laická a kvalifikovaná veřejnost sama.

Paní Průchová říká „jedná se o snahu – opět vyjít z potřeb člověka na Zemi, k jeho přežití“. Pokud dnes tuto uměleckou tvorbu někdo označuje jako Psychosomatismus v umění, řekla bych, že je to záležitost historiků umění, Ti ať posoudí.    

Psychosomatická artterapie

Metoda spadá do oblasti zdravotnictví klasické a alternativní medicíny. Týká se léčby a prevence osob pomocí Artbodyguardů – léčivých obrazů a to originálů i fotokopií .

Prostředky Artbodyguard jsou tvořeny zobrazením, zejména abstraktním, množiny tvarů a barev provedeným na nosiči, zejména papírovém, keramickém aj., přičemž toto zobrazení je schopno vyvolat při působení na organismus posun nebo změnu naměřených hodnot zdánlivé impedance na energeticky aktivních bodech organismu.

Tradiční čínská medicína hledá a nachází podstatu lidského zdraví v proudění energie v lidském organismu, kterou různé národy nazývají různě – čchi, ki, prána, vesmírná enegie aj. Západní medicína je založena na vědeckých základech, pracuje s elektrickou energií, kterou generuje srdeční sval.

Téměř dvacetileté výzkumy v oblasti Psychosomatické artterapie sjednocují oba předchozí přístupy na bázi verifikačních studií. Vychází z poznání, že pokud mají platit stávající fyzikální poznatky, musí při průtoku elektronů neurony vznikat slabé magnetické pole, které se v podobě elektromagnetické energie a následně elektromagnetického pole šíří živým lidským organismem. V tomto okamžiku z pohledu klasické exaktní fyziky prostředí nemůžeme hovořit pouze o elektrické energii, jejíž činnost lze monitorovat prostřednictvím např. elektroencefalografu nebo elektrokardiografu aj., ale o elektromagnetické energii  daného elektromagnetického pole živého lidského organismu.

Specifická energetická forma elektromagnetického pole vyžaduje specifickou diagnostiku. Proto aktivitu daného elektromagnetického pole vnitřního prostředí živého lidského organismu v podobě dynamiky energetických procesů měříme pomocí energetické diagnostiky- Energetická diagnostika  Arttest – EDA. Věda tak přirozenou cestou pomáhá sjednotit dříve dva protichůdné tábory. Stačí jen pochopení vzájemných procesů a užití správné terminologie.

Podstata spočívá v léčebném mechanismu, který aktivizuje pomocí působení Bodyguardu – obrazu – v podstatě obrazové informace na člověka. Prostředky Art Bodyguard působí na úrovni pole.

Diagnostika a změna dynamiky organismu

 

Fyzikální procesy lze fyziologicky doložit prostřednictvím energetické diagnostiky, tzv. Energetickou diagnostikou ARTTEST – „EDA“. Únava, stres, bolest, přepracovanost, napětí mohou přispět ke zvýšení napětí neuronů a k následnému snížení dynamiky energetických procesů v těle, což se může projevit od snížení prahu pozornosti až po snížení akceschopnosti imunitního systému. A právě prostředky Art Bodyguard Vám přirozenou cestou mohou pomoci optimalizovat energetické procesy ve Vašem těle a docílit fyzickou i psychickou pohodu a vyrovnanost.

 

Cíle a užití prostředků Art Bodyguard

  • Nárůst harmonického uspořádání elektronů a fotonům v elektromagnetickém poli člověka
  • Eliminace chaosu a rozpadu morfologie částic (elektrony a fotony) v elektromagnetickém poli živého lidského organismu, který je vystaven vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli
  • Posílení procesu harmonie, jež se vyznačuje snížením energetické zátěže v podobě hyperaktivity, chaosu a hypoaktivity
  • Vyrovnání napětí neuronů v živém lidském organismu
  • Harmonické uspořádání morfologie elektron-fotonového pole
  • Snížení emočního napětí, pocit síly, vyrovnanosti, harmonie, klid a mír
  • Zvýšení koncentrace a akceschopnosti organismu