barevné poradenství

     Barvy vnímáme s ohledem na fyzikální, fyziologické a psychologické aspekty. Jinak vnímají barvy ženy, jinak muži, jinak děti. Je třeba rozlišovat k jakému účelu barvy vybíráme, k jakému typu člověka a k dalším okolnostem.                         

Barvy v našem světě - obecně

Člověk rozeznává prostým okem přibližně 2.000 různých odstínů barev a přibližně 85 % svých smyslových vjemů získáváme pomocí barevného spektra.

Světlo chápeme jako určitý druh energie. Je vlastně jedním z mnoha druhů záření, které dohromady vytvářejí elektromagnetické spektrum. Na druhé straně s nejdelší vlnovou délkou najdeme radiové vlny a mikrovlny užívané jako rozhlasové a radarové sledování. Poté následuje neviditelné záření infračervené vyzařované horkými předměty.

Viditelné spektrum se skládá z barev duhy,  od červené (vlnová délka asi 700 nanometrů) až po fialovou (400 nanometrů) . Za fialovou barvou začíná ultrafialové záření, které je pro lidské oko neviditelné, dále pak záření rentgenové, gama a nakonec kosmické záření o velmi krátkých vlnových délkách. Je třeba dodat, že jsou zvířata, která vidí i infračervené nebo ultrafialové paprsky.

Obecně barvy rozdělujeme na barvy :

Teplé a studené

Lehké a těžké

Vlhké a suché

Tlumící a aktivizující

Primární a sekundární

Magnetické a elektrické

Barvy základní : žlutá, červená, modrá

Barvy primární : modrá, zelená, oranžová

Barvy sekundární : žlutá, růžová, ametystová, fialová

Barvy aktivizující : červená, oranžová, žlutá

Barvy tlumící : fialová, modrá, zelená

Základní 3 vlastnosti barev – odstín – intensita a jasnost    -  se týká fyziologických souvislostí vidění. Souvislosti mezi jasností vidění barvy a funkcemi ústřední nervové soustavy se vysvětlují Beckerovým objevem dráhy retinohypotalamických jader, vlákna, která spojují retin s Hypothalamem. Hypothalamus následně působí na VNS.

Smyslové orgány – zrak – oči – jsou přesně propracovaným a vysoce citlivým prodloužením centrálního nervového systému. Jakýkoliv jimi zachycený vjem okamžitě spouští elektrické impulsy, jež putují přímými nervovými drahami do mozku. Jakmile tam dorazí, mozek je vyhodnocuje a zpracovává. Zachycení obrazu a jeho převod na nervové signály je jednou z částí celého procesu vidění. Abychom skutečně něco spatřili, musí ještě všechny signály zpracovat mozek a vytáhnout z nich smysluplnou informaci.

Barvy hrají v našem životě velmi důležitou roli. Ovlivňují nejen naše pocity a náladu, ale působí velice jemným a velmi šetrným způsobem na životnost buněk v našem těle. Každá barva má schopnost navozovat asociační představy u lidí, je vymezena „objektivním významem“, např. tmavomodrá znamená klid bez ohledu na to, zda se líbí nebo ne.

 

Barvy lze rozdělit podle temperamentu:

Cholerik  - hlavní povahový rys – vznětlivý, prudký, popudlivý

Hl.  znakem – červená

Použijeme – modrou, zelenou, fialovou

Sangvinik – hlavní povahový rys – živý, vznětlivý, nestálý

Hl. znakem – žlutá

Použijeme – fialovou, modrou, červenou

Flegmatik – hlavní povahový rys – pomalý, rozvážný, klidný

Hl. znakem – zelená

Použijeme – červenou, oranžovou, fialovou

Melancholik – hlavní povahový rys – slabý, zádumčivý

Hl. znakem – modrá

Použijeme – červenou, žlutou, oranžovou

 

Barevné spektrum čaker

Čakry jsou energetické kanály, kudy proudí do těla prána (kosmická energie).

Psychosomatická artterapie pracuje se sedmi základními čakrami a čtyřmi čakrami pomocnými. Podle zdravotního stavu organismu se čakry vyznačují příslušným barevným spektrem, které v optimálním, tzv. zdravém organismu má následující zabarvení :

Základní 1. Čakra – převládají teplé tóny červené, oranžové barvy, které se vzájemně překrývají. Je centrem vůle k bytí, reguluje tekutiny, propojení na zemskou osu.

Pohlavní 2. Čakra – barevnost spíše do oranžova,  centrum sexuální energie, tvůrčí energie, reprodukční systém

3.  Čakra solárního plexu – výrazná barevnost, převládá žluté barevné spektrum, centrum emocionální energie, sídlo osobnosti, metabolismus tuků a proteinů, inzulin, zrak, ovládá činnost žaludku, žlučníku, jater, slinivku

4. Čakra přední srdeční – jasná zlatistá barevnost, různou intenzitou žluté, s malým podílem teplé červené, prána duše, světla, láska, vzduch, motorická síla, imunologie, ovládá srdce, brzlík

4. Čakra zadní srdeční – hlavní podíl má růžovo zlatistá barevnost, růžová, světle zelená

5. Čakra hrdelní – převládají chladné tóny modré, zelené a fialkové. Komunikace, rovnováha, dýchací a zažívací trubice, ovládá hrdlo a štítnou žlázu

Čakra třetího oka –polovinu barevného spektra tvoří žlutá lomená bílou. Druhou polovinu tvoří jemné odstíny růžové, modré a fialové. Jako celek převládá fialové barevné spektrum. Vnímání, intelekt

6. Čakra uprostřed čela – výrazné barvy celého spektra, hormonální činnost, růst, metabolismus, ovládá malý mozek, hypofýzu, nervový systém, uši, nos, levé oko, představivost

7. Čakra korunní – celá škála jemných barev spektra s převládající žlutou a fialkovou, pocit zahřívání hlavy, receptor duchovní energie, růst, přetváření energie, ovládá mozek a pravé oko.