Cíle a užití prostředků Art Bodyguard (inf. zdroj: ak. mal. Jiřina Průchová)

  • Nárůst harmonického uspořádání elektronů a fotonům v elektromagnetickém poli člověka
  • Eliminace chaosu a rozpadu morfologie částic (elektrony a fotony) v elektromagnetickém poli živého lidského organismu, který je vystaven vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli
  • Posílení procesu harmonie, jež se vyznačuje snížením energetické zátěže v podobě hyperaktivity, chaosu a hypoaktivity
  • Vyrovnání napětí neuronů v živém lidském organismu
  • Harmonické uspořádání morfologie elektron-fotonového pole
  • Snížení emočního napětí, pocit síly, vyrovnanosti, harmonie, klid a mír
  • Zvýšení koncentrace a akceschopnosti organismu

Ceník : Art Bodyguard  - je to prostředek na restaurování přirozené elektromagnetické energie lidského organismu -

Art Bodyguard do auta

                      na telefon

                      na myš u počítače

Jednotná cena 490,- Kč za 1 ks.