Váš den narození - osobní vibrační energie - hodně napoví o Vás, Vašem charakteru, o Vaší cestě životem. Sděluje, jaké máme potřeby, předpoklady, v jakých oblastech jsme energeticky silní i kde máme určité nedostatky.

Už staří Atlanťané hojně využívali sílu a moc čísel a dokázali jejich vibrace mistrovsky využívat. Mým cílem je pokračovat v jejich poznání a napomáhat tak člověku najít a rozvinout kladné strány jeho osobnosti, umožnit jeho osobní růst v životě. Vyhnout se případným nástrahám a naučit se jim čelit a zajistit si tak potřebný rozvoj duše na Zemi. Tato metoda Vám umožňuje hledat východiska při problémech vztahových - s partnerem, v práci, ve výchově dětí aj.

Číselné vibrace nás obklopují denodenně, v různých podobách a je výhodné se v nich orientovat.

Na numerologický rozbor je nutné se předem objednat telefonicky (326326768)nebo osobně.

Cena : 450,- Kč

  více řekne  JARMILA